Organisasjoner, lag og foreninger er velkommen til å søke støtte til tiltak for barn, unge og lokalmiljøet i Nome

Søk støtte – sammen skaper vi verdier!

Nærmer seg 100 millioner kroner i gaver

Siden oppstart har Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde delt ut gaver for 80 millioner kroner til allmennyttige formål.

0
millioner

Magasin

– Eller skal vi være en påhenger til andre? Det retoriske spørsmålet står for innovasjonsekspert Sjur Dagestads regning. Denne høsten loser han en gruppe lokale ledere og næringslivsfolk gjennom kursrekken Innovasjonsløft 2023.
Det startet med et stort og akutt problem både for Bandak og Nome videregående skole. Ett år senere har utfordringen blitt til en helt ny måte å jobbe på.
Kan en enkelt person virkelig påvirke et helt lokalsamfunn? Dette spørsmålet får en hel ny betydning når vi blir kjent med Jon Iver Myren (35), nyansatt i førersetet for prosjektet «Lykill» i regi av Sparebankstiftelsen. Et prosjekt med mål om å bidra til vekst i Nome-samfunnet.

Vi i Sparebankstiftelsen har et brennende engasjement for kommunen vår og ønsker å bidra til vekst i Nomesamfunnet. Vi har derfor tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til å snu befolkningsutviklingen i Nome gjennom å arbeide systematisk med bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.
Prosjektet har vi valgt å kalle «Lykill». 

Under finner du saker om Lykill

Søknadsportalen vår er stengt fra
1. desember til 2. januar grunnet omlegging av systemet

Har du spørsmål, ta kontakt med Guri Ramtoft:
Telefon 957 04 643
E-post
guri@hlstiftelsen.no