Årsrapporter

Her kan du laste ned årsrapporter som PDF
For 2022 har stiftelsen endret regnskapsprinsipp til aktivitetsbasert regnskap i tråd med anbefalt god regnskapsskikk for sparebankstiftelser. Utdelinger er presentert som utdelingskostnad i resultatregnskapet. I balansen er utdelingsfond ført som annen egenkapital og kun vedtatte ikke utbetalte utdelinger er oppført som kortsiktig gjeld. I tråd med god regnskapsskikk for små foretak er sammenligningstallene ikke omarbeidet.

Søknadsportalen vår er stengt fra
1. desember til 2. januar grunnet omlegging av systemet

Har du spørsmål, ta kontakt med Guri Ramtoft:
Telefon 957 04 643
E-post
guri@hlstiftelsen.no