Prosjektleder

Primært i 100% stilling, fast eller innleiet.

Nome kommune, er en spennende kommune i Midt-Telemark med ca. 6500 innbyggere, idyllisk plassert i hjertet av Telemarkskanalen.

Sparebankstiftelsen Holla og Lunde ble etablert i november 2012 for å sikre at de verdier, som Holla og Lunde Sparebank hadde skapt i Nome gjennom generasjoner, skulle forbli i lokalsamfunnet. Stiftelsen skal forvalte verdiene bevisst og aktivt med det formål å sikre avkastning til gode for nåværende og fremtidige generasjoner. Utbyttet av Stiftelsens verdier skal disponeres til allmennyttige formål, til beste for Nomesamfunnet.

For ytterligere å forsterke Stiftelsens arbeid til beste for lokalsamfunnet ble prosjektet Lykill etablert i 2022. Sammen med øvrige aktører i Nome skal Lykill bidra til positiv befolkningsutvikling. Arbeidet skal konsentreres om å høyne attraktiviteten til de tre B’er: Bedriftsattraktivitet (Næring), Bostedsattraktivtet og Besøksattraktivitet.  Til å lede og koordinere arbeidet søker vi:

Prosjektleder

Primært i 100% stilling, fast eller innleiet.

Du er:

  • dyktig til å lede prosjekt og prosesser i nært samarbeid med, og på tvers av etablerte strukturer i lokalsamfunnet
  • i utøvelsen av lederskapet, inspirerende, motiverende og stimulerende slik at mennesker når resultater gjennom samarbeid og innovasjon

Du har:

  • erfaring fra prosjektledelse og prosjektmetodikk som arbeidsform
  • god samfunns- og næringsmessig forståelse

Vi tilbyr:

  • utfordringer i et spennende prosjekt i en kommune med mange muligheter
  • konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: Ulefoss og Lunde

Søknad med CV merket Prosjektleder sendes innen 10 februar til: post@hlstiftelsen.no

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt styreleder Egil Stokken på telefon: 95160362.

Del

Søknadsportalen vår er stengt fra
1. desember til 2. januar grunnet omlegging av systemet

Har du spørsmål, ta kontakt med Guri Ramtoft:
Telefon 957 04 643
E-post
guri@hlstiftelsen.no