Valg av vara- og medlemmer til generalforsamlingen

Dersom du er kunde i Sparebank 1 Sørøst-Norge og har bostedsadresse i Nome kommune, så kan du både velges, og velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

I henhold til vedtektene skal det velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Følgende valg skal gjennomføres i år:
• 3 medlemmer – på valg for 4 år
• 4 varamedlemmer – på valg for 1 år

Medlemmene velges av og blant innskytere i Sparebank 1 Sørøst-Norge med bostedsadresse i Nome kommune og som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt ett innskudd på over kr. 500,-

Som medlemmer og varamedlemmer kan bare velges personlige inn­skytere som har stemmerett. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valgene er forberedt av Sparebankstiftelsens valgkomité. Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg er tilgjengelig på følgende steder fra onsdag 19. januar 2022:

  • Sparebank 1 Sørøst-Norge, Ulefoss (Kaldekjellevegen 2)
  • Nome bibliotek avd Lunde (Brugata 6)

Forslag på kandidater kan registreres på lister tilgjengelig på overnevnte steder alternativt på e-post: post@hlstiftelsen.no eller registreres her på Sparebankstiftelsens hjemmeside.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater. Forslag på kandidater kan registreres på lister tilgjengelig på overnevnte steder, alternativt på epost e-post: post@hlstiftelsen.no eller registreres på Sparebankstiftelsens hjemmeside innen fredag 4. februar 2022.

Forslaget inneholde kandidatens navn, fødselsdato, og adresse.

Valgmøte finner sted onsdag 2. mars 2022 kl. 18.00 på Ulefoss Samfunnshus hvis smittevernreglene tillater dette.

Dersom møtet ikke kan avholdes innenfor gjeldene smittevernregler, avholdes møtet digitalt. Informasjon om endring av gjennomføring varsles i Kanalen i god tid før møtet.

Påmelding til valgmøtet innen fredag 25. februar 2022 til e-postadresse: post@hlstiftelsen.no eller ved henvendelse/registrering i lokalene i Lunde og på Ulefoss.

Se vår hjemmeside www.hlstiftelsen.no for registering.

Egil Stokken
Styrets leder

Frist for innlevering fredag 4. februar 2022.
Her kan du foreslå kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernerklæring & cookie policy.